Ако сега започвате собствен бизнес необходимостта от счетоводни услуги е неизбежна. Затова ние имаме атрактивно предложение за вас! Всяка фирма, на която направим регистрация в Търговския регистър (ТР), получава специален бонус – ваучер на стойност 100 лв. или 50 лв. за счетоводно обслужване при сключен договор със „Счетоводство М” ЕООД. Така за цена от 189 лв. без скрити такси вие получавате регистрация на фирма плюс водене на счетоводство или друга услуга по избор.

УСЛУГИ Плащате, лв.*** Стойност на БОНУСА, лв. След приспаднат бонус, лв.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА / търговец
Регистрация на фирма – ЕООД 189 100 89
Регистрация на фирма – ООД 189 100 89
Регистрация на фирма на чужденец – ЕООД/ООД – /документи на английски език/ 300 100 200
Регистрация на фирма – ЕТ 115 50 65
Регистрация на свободни професии 90 50 40
Регистрация на юридически лица с нестопанска цел 450 100 350
ДРУГИ РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация по Закона за защита на личните данни 100 50 50
Изготвяне на правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма 100 50 50
Регистрация по Закона за ДДС** 100 - 100
ДРУГИ УСЛУГИ
Фирмен печат 26-38 - 26-38
Актуално състояние 30 - 30
Обявяване на годишен финансов отчет 70 - 70
Изготвяне/ Подаване на данъчна декларации По договаряне в зависимост от документите
Счетоводни услуги Виж Раздел Цени

** Безплатно при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване.

*** В посочените цени за регистрация на фирма са включени:

  • консултация с адвокат и счетоводител;
  • изготвяне на всички необходими документи от нас;
  • подаване на документите от нас по електронен път;
  • такса в Търговския регистър;
  • нашият хонорар;

В цената не е включена таксата:

  • на нотариус за заверка на образец от подписа на управителя/управителите – 6 лв. на образец;
  • в банката за откриване на сметка – 10 лв. според банката (за ЕТ не е необходимо, за ООД и ЕООД е необходима такава сметка).

НЕОБХОДИМО Е САМО ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН:

0888 72 80 75 или Email: accounting_m@abv.bg

Адрес: гр.София, ул.Пиротска 45, ет.2, Работно време: 9:00 до 17:30 часа.
Интернет страница: www.accounting-m.com