Настоящият адрес е:
гр.София,ул.Пиротска 45,вх.А,ет.2,офис 44/бизнес сграда на ъгъла на ул.Антим 1 и ул.Пиротска/

Телефони за контакт: 0884 86 90 90
Телефони за контакт: 0888 72 80 75
e-mail: accounting_m@abv.bg
e-mail: margarita@accounting-m.comДанни на фирмата:
„Счетоводство М” ЕООД
гр. София, ж.к. Зона Б-5, бл.15, вх Г, ет.2
ЕИК: 200182569
Управител: Маргарита Иванова