Месечно възнаграждение за счетоводно обслужване:

Фирми не регистрирани по ДДС
Брой документи на месец За фирми, занимаващи се само с услуги За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги За фирми, занимаващи се с производство Взимане и носене на документи от офис на клиента
до 40 док. 80 100 120 40
от 41 до 80 док. 110 140 170 40
от 81 до 120 док. 150 195 235 40
над 121 док. по договаряне по договаряне по договаряне 40


Фирми регистрирани по ДДС
Брой документи на месец За фирми, занимаващи се само с услуги За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги За фирми, занимаващи се с производство Взимане и носене на документи от офис на клиента
до 20 док. 150 190 225 40
от 21 до 40 док. 180 235 280 40
от 41 до 80 док. 225 290 350 40
от 81 до 120 док. 275 345 420 40
от 121 до 200 док. 325 400 490 40
от 201 до 300 док. 375 450 540 40
над 301 док. по договаряне по договаряне по договаряне 40

» ФОРМА ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ТАКСАТА

В горепосочените суми e включена обработка и подаване на информация,изготвяне на платежни и попълване на осигурителна книжка за едно самоосигуряващо се лице.

ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИТЕ:
1. 10% за новорегистрирани фирми или новозапочващ бизнес. Отстъпката се ползва за първите 12 месеца.
2. Без такса за годишно счетоводно и данъчно приключване за първите две години при подписване на договор за същия срок. (не се дължи неустойка при прекратяване на договора поради спиране на дейност)

БЕЗПЛАТНА регистрация по ЗДДС.

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати
Брой персонал Месечно възнаграждение
1 20
2 души 30
3-5 души 60
6-10 души 120
Над 10 души по договаряне


Допълнителни такси:
 • Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – едномесечно възнаграждение;
 • Изготвяне и подаване на месечна ИНТРАСТАТ декларация - 30% от възнаграждението за счетоводно обслужване;
 • Междини счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) – 30% от едномесечно възнаграждение;
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за физически лица по електронен път от 30 лв. до 80 лв. в зависимост от сложността;
 • Данъчни ревизии – 2,5% от възстановения данък или осигуровки (когато такива се възстановяват), но не по-малко от 250 лв;
 • Проверки от институциите – 2,5% от възстановения данък или осигуровки (когато такива се възстановяват), но не по-малко от 50 лв;
 • Заверяване на осигурителни книжки – 50 лв;
 • Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси за всеки отделен случай;
 • Първоначално въвеждане на начални салда от предишно счетоводство - едномесечно възнаграждение;
 • Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 3 лв. на фактура;
 • Взимане и носене на документи до обект на КЛИЕНТА - 40 лв. до 200 документа на месец;
 • При фирми без дейност - изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ДДС - 50 лв. за подадена декларация;